EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Mapovanie

about img

Partneri vykonajú komplexné mapovanie a hodnotenie dynamiky športu a podnikania v zúčastnených krajinách:
Zamerajú sa na:

- definovanie spoločných atribútov týchto domén a preskúmanie ich podobností,
- identifikáciu príkladov dobrej praxe / prípadových štúdií z oblasti prepojení medzi športom a podnikaním pre udržateľnú kariéru,
- skúmanie a systematizáciu ciest od športu k podnikaniu,
- identifikáciu jednotlivých príkladov a úspešných príbehov,
- definovanie podnikania ako možnosti kariéry v spojení so športom a jeho výhod a nevýhod,
- definovanie podnikania ako možnosti kariéry v spojení so športom a jeho výhod a nevýhod,

Na základe komplexného zmapovania a zhodnotenia dynamiky športu a podnikania v zúčastnených krajinách vypracujú partneri ENDURANCE report, ktorý zhrnie vyššie uvedené aspekty do súboru zistení o spoločných vlastnostiach a väzbách medzi športom a podnikaním. Vypracujú tiež odporúčania a prehľad faktorov úspechu a neúspechu pri prepojení športu a podnikania pre udržateľnú kariéru študentov v odbornom vzdelávaní a príprave a športových systémoch.

Táto časť projektu poskytne operatívny pohľad na spoločné črty a väzby medzi športom a podnikaním, ich posilňujúce úlohy a mechanizmy. Navyše, zhromaždí tiež množstvo vedomostí, skúseností a odborných znalostí, ktoré partneri extrapolujú prostredníctvom vykonávaných aktivít.


Additional resourcesCountry note EU
Country note Spain      Country note Croatia
Country note Finland    Country note Italy
Country note Slovakia    Country note BulgariaDownload Aggregated report       Download Excecutive summary final


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img