EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Mapovanie

about img

Partneri vykonajú komplexné mapovanie a hodnotenie dynamiky športu a podnikania v zúčastnených krajinách:
Zamerajú sa na:

- definovanie spoločných atribútov týchto domén a preskúmanie ich podobností,
- identifikáciu príkladov dobrej praxe / prípadových štúdií z oblasti prepojení medzi športom a podnikaním pre udržateľnú kariéru,
- skúmanie a systematizáciu ciest od športu k podnikaniu,
- identifikáciu jednotlivých príkladov a úspešných príbehov,
- definovanie podnikania ako možnosti kariéry v spojení so športom a jeho výhod a nevýhod,
- definovanie podnikania ako možnosti kariéry v spojení so športom a jeho výhod a nevýhod,

Na základe komplexného zmapovania a zhodnotenia dynamiky športu a podnikania v zúčastnených krajinách vypracujú partneri ENDURANCE report, ktorý zhrnie vyššie uvedené aspekty do súboru zistení o spoločných vlastnostiach a väzbách medzi športom a podnikaním. Vypracujú tiež odporúčania a prehľad faktorov úspechu a neúspechu pri prepojení športu a podnikania pre udržateľnú kariéru študentov v odbornom vzdelávaní a príprave a športových systémoch.

Táto časť projektu poskytne operatívny pohľad na spoločné črty a väzby medzi športom a podnikaním, ich posilňujúce úlohy a mechanizmy. Navyše, zhromaždí tiež množstvo vedomostí, skúseností a odborných znalostí, ktoré partneri extrapolujú prostredníctvom vykonávaných aktivít.


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img