Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Mapovanie

about img

Partneri vykonajú komplexné mapovanie a hodnotenie dynamiky športu a podnikania v zúčastnených krajinách:
Zamerajú sa na:

- definovanie spoločných atribútov týchto domén a preskúmanie ich podobností,
- identifikáciu príkladov dobrej praxe / prípadových štúdií z oblasti prepojení medzi športom a podnikaním pre udržateľnú kariéru,
- skúmanie a systematizáciu ciest od športu k podnikaniu,
- identifikáciu jednotlivých príkladov a úspešných príbehov,
- definovanie podnikania ako možnosti kariéry v spojení so športom a jeho výhod a nevýhod,
- definovanie podnikania ako možnosti kariéry v spojení so športom a jeho výhod a nevýhod,

Na základe komplexného zmapovania a zhodnotenia dynamiky športu a podnikania v zúčastnených krajinách vypracujú partneri ENDURANCE report, ktorý zhrnie vyššie uvedené aspekty do súboru zistení o spoločných vlastnostiach a väzbách medzi športom a podnikaním. Vypracujú tiež odporúčania a prehľad faktorov úspechu a neúspechu pri prepojení športu a podnikania pre udržateľnú kariéru študentov v odbornom vzdelávaní a príprave a športových systémoch.

Táto časť projektu poskytne operatívny pohľad na spoločné črty a väzby medzi športom a podnikaním, ich posilňujúce úlohy a mechanizmy. Navyše, zhromaždí tiež množstvo vedomostí, skúseností a odborných znalostí, ktoré partneri extrapolujú prostredníctvom vykonávaných aktivít.


Kľúčové výsledky ENDURANCE mapovaniaSpráva projektu ENDURANCE o spoločných črtách medzi športom a podnikaním
Táto súhrnná správa zhromažďuje a sumarizuje zistenia ôsmich partnerov projektu ENDURANCE o spoločných črtách športu a podnikania v ich príslušných krajinách alebo územiach.
Dokument na stiahnutie

Zoznam odporúčaní a faktorov úspechu/neúspechu pri prepájaní športu a podnikania projektu ENDURANCE
Tento dokument zhromažďuje a sumarizuje odporúčania a kritické faktory pre hladké prepojenie medzi športom a podnikaním s cieľom posilniť a rozvíjať podnikateľského ducha a podporovať podnikateľské cesty pre športovú komunitu, ako aj prekážky takéhoto prepojenia.
Dokument na stiahnutie

Zhrnutie prehľadu akademickej literatúry projektu ENDURANCE
Tento dokument obsahuje prehľad hlavných poznatkov existujúcej vedeckej literatúry o spoločných črtách a presahoch medzi oblasťami športu a podnikania, s osobitným zameraním na tri aspekty takýchto presahov, a to osobnostné črty, iné faktory na individuálnej úrovni a cesty od športu k podnikaniu.
Dokument na stiahnutie


Športovo-podnikateľské vzory a prípadové štúdie projektu ENDURANCEEdurne Pasaban (ESP) ENDURANCE Role Model      SONO GRUPA (CRO) ENDURANCE Case Study
SPORTSPOT (FIN) ENDURANCE Case Study    Domenico Fioravanti (IT) ENDURANCE Role Model
OCTAGO (SK) ENDURANCE Case Study    Velizar Milanov (BG) ENDURANCE Role Model
Ďalšie zdrojeSpráva na úrovni EÚ
Národná správa pre Španielsko      Národná správa pre Chorvátsko
Národná správa pre Fínsko    Národná správa pre Taliansko
Národná správa pre Slovensko    Národná správa pre BulharskoSúhrnná správa na stiahnutie       Zhrnutie hlavných poznatkov na stiahnutie


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img