Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Tréning

Manažment a self-leadership
Základy projektového manažmentu pre začínajúceho športového podnikateľa
Marketingu
Digitálne zručnosti

Tréningový modul
Inovačné zručnosti - ako využiť inovácie v športe na podnikanie?
Financie a ekonomika
Branding
Založenie podnikania

Kurzy

Manažment a self-leadership

Dnes je podnikanie a byť podnikateľom niečo, čo možno považovať za celosvetový fenomén. Spôsob, akým sa podnikatelia s vášňou zapájajú do vytvárania konkrétneho podnikateľského zámeru, je hodný všetkých druhov štúdií a výskumov. Nie je to však ani zďaleka jednoduché. Áno, digitálne prostredie 21. storočia a globalizácia ako celok predstavujú množst... Čítaj viac

Choď na kurz

Základy projektového manažmentu pre začínajúceho športového podnikateľa

V rámci tohto vzdelávacieho modulu budú mať účastníci možnosť oboznámiť sa so základmi projektového manažmentu (PM). PM patrí medzi najlikvidnejšie a najprierezovejšie podnikateľské funkcie, zahŕňa širokú škálu činností, schopností a strategických priorít pre konkurencieschopnosť podniku. Od začínajúcich podnikateľov sa preto formálne vyžaduje, a... Čítaj viac

Choď na kurz

Vytváranie a udržanie hodnoty pre zákazníkov: komplexný úvod do marketingu pre začínajúcich športových podnikateľov

Obsah tohto modulu je navrhnutý tak, aby uľahčil cieľovým osobám úvod do tém a terminológie, ktoré sú všeobecne bežné v zavedenej teórii a praxi marketingu. Vo všeobecnosti sa vedci aj odborníci zhodujú na tom, že marketing je veľmi široký pojem. V tejto súvislosti sme sa rozhodli zúžiť ho na to najpodstatnejšie, bez toho, aby sme sa nevyhnutne spo... Čítaj viac

Choď na kurz

Digitálne zručnosti

Tento kurz ponúka cestu tréningom o tom, ako využívať digitálne zručnosti na zlepšenie svojho podnikateľského ducha ako športovca podnikateľa.... Čítaj viac

Choď na kurz

Inovačné zručnosti - ako využiť inovácie v športe na podnikanie?

Športovci musia byť často inovatívni, a to tak pri tréningu, ako aj pri súťažiach. Inovačné schopnosti sú dôležitou súčasťou športu. Rovnaké zručnosti sú dôležitou súčasťou podnikania, keď svoje podnikanie plánujete a premýšľate o jeho konkurenčnej výhode. Futbalista rozmýšľa o tom, ako prekonať brankára, a podnikateľ rozmýšľa o tom, ako nájsť podni... Čítaj viac

Choď na kurz

Financie a ekonomika

Tento modul obsahuje základné pojmy a výpočty, ktoré je potrebné zvládnuť, aby ste pochopili oblasť financií a ekonomiky podnikania. Keď športovci uvažujú a rozhodujú sa o založení vlastného podniku, musia poznať určité finančné základy. Preto tento modul obsahuje tri kapitoly: základné prognózy nákladov, finančný plán a možnosti financovania / získ... Čítaj viac

Choď na kurz

Branding

Tréningový modul „Branding“ sa zameriava na vysvetlenie podstaty a zásad tvorby značky pre podnikanie – t.j. brandingu. Postupne prechádza jednotlivými krokmi v tomto procese, od počiatočných analýz cez proces tvorby až po záverečnú prezentáciu a finalizáciu.... Čítaj viac

Choď na kurz

Založenie podnikania

Tento modul sa zaoberá niektorými z najdôležitejších aspektov súvisiacimi so založením podnikania v oblasti športu. Na začiatku je vysvetlené, ktoré z atribútov rozvíjaných a kultivovaných vďaka športu (ako sú zručnosti, vlastnosti a iné prednosti súvisiace so športom) sú užitočné v podnikaní. Potom je vysvetlené, ako vznikajú podnikateľské nápady, ... Čítaj viac

Choď na kurz


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img