Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Projekt

about img

ENDURANCE vyvinie inovatívne riešenia a nástroje odbornej prípravy na zlepšenie a rozvoj podnikateľského vzdelávania a tréningu v celom ekosystéme odborného vzdelávania a prípravy (počiatočné odborné vzdelávanie a príprava, vyššie odborné vzdelávanie a príprava, ďalšie vzdelávanie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vzdelávania dospelých a ďalšieho vzdelávania) inovatívnym a aplikovaným využitím prepojenia medzi športom a podnikaním. Taktiež, okrem oboznámenia zainteresovaných strán a cieľových skupín ich ENDURANCE vybaví hmatateľnými nástrojmi spolu s usmerneniami pre ich zavádzanie.

Ciele
Na riešenie uvedených medzier a nedostatkov na úrovni EÚ sú cieľmi projektu ENDURANCE:

1) Rozvoj online interaktívnej a otvorenej OER platformy na zabezpečenie školení ENDURANCE
2) Mapovanie dynamiky športu a podnikania, spoločné črty a väzby, faktory úspechu a neúspechu v ich prepojení s cieľom udržateľnej kariéry študentov v odbornom vzdelávaní a príprave, a v športových systémoch.
3) Vypracovanie na mieru vytvorených ENDURANCE tréningových materiálov a nástrojov na podporu podnikania
4) Udržanie výsledkov projektu a podpora ich využívania v odbornom vzdelávaní a príprave a v športových ekosystémoch
5) Stimulovanie diskusie, praxe, politík a opatrení na zlepšenie prepojenia medzi športom a podnikaním za pomoci Zelenej knihy.

KONTEXT
Program:Erasmus Plus
Kľúčová akcia:Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov
Akcia:Strategické partnerstvá pre odborné vzdelávanie a prípravu - KA202
Hlavný cieľ:Inovácie
IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU
Názov projektu: Budovanie podnikateľských kapacít pre šport
Skratka projektu: ENDURANCE
Trvanie projektu: 24 mesiacov
Dátum začiatku: 01.11.2020
Dátum ukončenia: 31.10.2022
Koordinujúca organizácia: Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)
Rozpočet: 296 278,- EUR


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img