Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Možnosti duálnej kariéry a podnikateľské vzdelávanie: Úvod do tréningu ENDURANCE

Možnosti duálnej kariéry a podnikateľské vzdelávanie: Úvod do tréningu ENDURANCE

Prepojenia medzi športom a podnikaním sú rôznorodé, ale málokedy sú rozpoznávané a využívané. Tieto dve oblasti sa v odbornom vzdelávaní a príprave len zriedka vyskytujú spoločne ako efektívne prepojené oblasti so synergickými väzbami -...

Read more

ENDURANCE DAY - Multiplikačné podujatie projektu ENDURANCE

ENDURANCE DAY - Multiplikačné podujatie projektu ENDURANCE

V rámci medzinárodného projektu ENDURANCE, ktorý sa zameriava na posilnenie podnikateľských kapacít v športovej komunite, sa uskutočnilo multiplikačné podujatie s názvom ENDURANCE DAY. Podujatie sa konalo 14.10.2022 na pôde Fakulty tele...

Read more

Dlhodobý dopad a potenciál udržateľnosti projektu ENDURANCE: Budovanie podnikateľských kapacít na posilnenie duálnych kariérnych dráh

Dlhodobý dopad a potenciál udržateľnosti projektu ENDURANCE: Budovanie podnikateľských kapacít na posilnenie duálnych kariérnych dráh

Prepojenia medzi športom a podnikaním sú rôznorodé, ale málokedy sú rozpoznávané a využívané. Tieto dve oblasti sa v odbornom vzdelávaní a príprave len zriedka vyskytujú spoločne ako efektívne prepojené oblasti so synergickými väzbami. ...

Read more

Budovanie podnikateľských kapacít pre šport: webová stránka ENDURANCE je k dispozícii online

Budovanie podnikateľských kapacít pre šport: webová stránka ENDURANCE je k dispozícii online

Webová stránka ENDURANCE je už online na adrese http://enduranceproject.eu. Poskytuje konkrétne informácie o cieľoch, aktivitách a výsledkoch projektu. Platforma bude obsahovať všetky informácie o projekte, ako aj jeho výsledky a výstup...

Read more

Budovanie podnikateľských kapacít pre šport: úvodné online stretnutie projektu ENDURANCE

Budovanie podnikateľských kapacít pre šport: úvodné online stretnutie projektu ENDURANCE

5. novembra 2020 uskutočnilo európske konzorcium online úvodné stretnutie projektu ENDURANCE spolufinancovaného z programu Európskej komisie Erasmus Plus. Na projekte sa zúčastňuje osem partnerov zo siedmich krajín (Belgicko, Bulharsko,...

Read more


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img