Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Novinky

Budovanie podnikateľských kapacít pre šport: úvodné online stretnutie projektu ENDURANCE

Budovanie podnikateľských kapacít pre šport: úvodné online stretnutie projektu ENDURANCE

Date: 2020-11-05

5. novembra 2020 uskutočnilo európske konzorcium online úvodné stretnutie projektu ENDURANCE spolufinancovaného z programu Európskej komisie Erasmus Plus. Na projekte sa zúčastňuje osem partnerov zo siedmich krajín (Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Fínsko, Taliansko, Slovensko a Španielsko).

KOM (úvodný míting), pôvodne plánovaný v Bratislave, sa konal v online režime kvôli obmedzeniam vyplývajúcim z pandémie COVID-19.

Prepojenia medzi športom a podnikaním sú rozmanité, ale zriedka rozpoznávané a využívané. Obidve tieto oblasti bývajú v odbornom vzdelávaní a príprave len zriedka efektívne prepojené a chýbajú im synergické väzby. Z dôvodu nedostatočného podnikateľského vzdelávania v športovo orientovaných odboroch ako aj nedostatku na mieru vytvoreného podnikateľského tréningu vyplýva nevyhnutnosť rozvoja podnikateľských kompetencií, ktoré sú v súčasnosti veľmi potrebné.

ENDURANCE „prehodnocuje“ výučbu a tréning podnikania na základe vzájomného dopĺňania sa a spoločných prvkov medzi športom a podnikaním, ako sú odhodlanie, vytrvalosť, sebavedomie, vytrvalosť, rešpektovanie pravidiel, tímová hra, spoliehanie sa na seba, súťaživosť, úspech / neúspech, atď.

Počas stretnutia konzorcium diskutovalo o celkovom pláne implementácie projektu, definovaní časových harmonogramov a príslušných povinností v nasledujúcich mesiacoch. Predovšetkým, partneri sa dohodli, že do konca roku 2020 vytvoria OER platformu: oficiálnu webovú stránku ENDURANCE. Tá bude predstavovať úložisko výstupov, výsledkov, správ a kontaktov projektu. Nasledovať bude mapovanie s cieľom identifikovať hlavné trendy, problémy, príklady dobrej praxe a podporné politiky v krajinách zastúpených v konzorciu. Partneri sa zamerajú najmä na hľadanie spoločných znakov medzi športom a podnikaním. Táto aktivita vyvrcholí záverečnou správou, ktorá bude k dispozícii online do júla 2021.


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img