EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

Новини

Download the flyer

Изграждане на Предприемачески Капацитет в Спорта: Уебсайтът на ENDURANCE е достъпен онлайн

Изграждане на Предприемачески Капацитет в Спорта: Уебсайтът на ENDURANCE е достъпен онлайн

Уебсайтът на ENDURANCE вече е онлайн на адрес http://enduranceproject.eu/index.php и предоставя точна информация за целите на проекта, дейностите и резултатите. Платформата ще съдържа цялата информация за проекта. ENDURANCE „преосмисля“...

Read more

Изграждане на предприемачески капацитет за спорт: Първа онлайн среща на ENDURANCE

Изграждане на предприемачески капацитет за спорт: Първа онлайн среща на ENDURANCE

На 5 ноември 2020 г. европейският консорциум проведе първа онлайн среща по проект ENDURANCE, съфинансиран по програмата „Еразъм плюс“ на Европейската комисия, която обединява осем партньори от седем държави (Белгия, България, Хърватия, ...

Read more


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img