Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

Картографиране

about img

Партньорите ще извършат цялостно картографиране и инвентаризация на динамиката на спорта и предприемачеството в участващите държави.
Те ще се съсредоточат върху:

- определяне на общите атрибути на тези домейни и изследване на техните прилики,
- идентифициране на най-добри практики / казуси при свързване на спорта и предприемачеството за устойчива кариера,
- проучване и систематизиране на пътеки от спорт към бизнес,
- идентифициране на отделни примери и истории за успех,
- определяне на предприемачеството като вариант за кариера със спорт и неговите предимства и недостатъци,
- идентифициране на пропуски в обучението по предприемачество за (бъдещи) спортисти и студенти по спорт.

Въз основа на цялостното картографиране и инвентаризация на динамиката на спорта и предприемачеството в участващите държави, партньорите ще изготвят доклад ENDURANCE, който ще обобщи гореспоменатите аспекти в набор от констатации относно общите черти и връзките между спортния спорт и предприемачеството и разработване на препоръки и фактори за успех и неуспех при свързването на спорта и предприемачеството за устойчива кариера на учащите в ПОО и спортните системи.

IO2 ще осигури оперативна перспектива за общите черти и връзките между спорта и предприемачеството, техните засилващи роли и механизми. Освен това IO2 ще събере богатството от знания, опит и опит, които партньорите ще екстраполират чрез задачите, изпълнени при внедряването на IO2.


ENDURANCE резултати от картографиранеENDURANCE Доклад за общите черти между спорта и предприемачеството
В този обобщен доклад са събрани и обобщени констатациите от бележките по държави на осемте партньори по проекта ENDURANCE относно общите черти между спорта и предприемачеството в съответните им страни или територии.
Свалете документа

Списък на препоръки и фактори за успех/неуспех (ФУН) при свързването на спорта и предприемачеството ENDURANCE
В този документ са събрани и обобщени препоръки и критични фактори за успешна връзка между спорта и предприемачеството, за да се стимулира и развие предприемаческият дух и да се насърчат предприемаческите инициативи на спортната общност, както и пречките пред тази връзка.
Свалете документа

ENDURANCE Резюме на преглед на академичната литература
В този документ е обобщен преглед на обхвата на съществуващата академична литература относно общите черти и припокриванията между областите на спорта и предприемачеството, като се обръща специално внимание на три аспекта на тези припокривания, а именно личностните характеристики, други фактори на индивидуално ниво и пътищата от спорта към предприемачеството.
Свалете документа


ENDURANCE Ролеви модели и КазусиEdurne Pasaban (ESP) ENDURANCE Role Model      SONO GRUPA (CRO) ENDURANCE Case Study
SPORTSPOT (FIN) ENDURANCE Case Study    Domenico Fioravanti (IT) ENDURANCE Role Model
OCTAGO (SK) ENDURANCE Case Study    Velizar Milanov (BG) ENDURANCE Role Model
Допълнителни ресурсиCountry note EU
Country note Spain      Country note Croatia
Country note Finland    Country note Italy
Country note Slovakia    Country note BulgariaСвалете Обобщен доклад       Свалете Резюме


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img