EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

Картографиране

about img

Партньорите ще извършат цялостно картографиране и инвентаризация на динамиката на спорта и предприемачеството в участващите държави.
Те ще се съсредоточат върху:

- определяне на общите атрибути на тези домейни и изследване на техните прилики,
- идентифициране на най-добри практики / казуси при свързване на спорта и предприемачеството за устойчива кариера,
- проучване и систематизиране на пътеки от спорт към бизнес,
- идентифициране на отделни примери и истории за успех,
- определяне на предприемачеството като вариант за кариера със спорт и неговите предимства и недостатъци,
- идентифициране на пропуски в обучението по предприемачество за (бъдещи) спортисти и студенти по спорт.

Въз основа на цялостното картографиране и инвентаризация на динамиката на спорта и предприемачеството в участващите държави, партньорите ще изготвят доклад ENDURANCE, който ще обобщи гореспоменатите аспекти в набор от констатации относно общите черти и връзките между спортния спорт и предприемачеството и разработване на препоръки и фактори за успех и неуспех при свързването на спорта и предприемачеството за устойчива кариера на учащите в ПОО и спортните системи.

IO2 ще осигури оперативна перспектива за общите черти и връзките между спорта и предприемачеството, техните засилващи роли и механизми. Освен това IO2 ще събере богатството от знания, опит и опит, които партньорите ще екстраполират чрез задачите, изпълнени при внедряването на IO2.


Additional resourcesCountry note EU
Country note Spain      Country note Croatia
Country note Finland    Country note Italy
Country note Slovakia    Country note BulgariaDownload Aggregated report       Download Excecutive summary final


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img