EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

Картографиране

about img

Партньорите ще извършат цялостно картографиране и инвентаризация на динамиката на спорта и предприемачеството в участващите държави.
Те ще се съсредоточат върху:

- определяне на общите атрибути на тези домейни и изследване на техните прилики,
- идентифициране на най-добри практики / казуси при свързване на спорта и предприемачеството за устойчива кариера,
- проучване и систематизиране на пътеки от спорт към бизнес,
- идентифициране на отделни примери и истории за успех,
- определяне на предприемачеството като вариант за кариера със спорт и неговите предимства и недостатъци,
- идентифициране на пропуски в обучението по предприемачество за (бъдещи) спортисти и студенти по спорт.

Въз основа на цялостното картографиране и инвентаризация на динамиката на спорта и предприемачеството в участващите държави, партньорите ще изготвят доклад ENDURANCE, който ще обобщи гореспоменатите аспекти в набор от констатации относно общите черти и връзките между спортния спорт и предприемачеството и разработване на препоръки и фактори за успех и неуспех при свързването на спорта и предприемачеството за устойчива кариера на учащите в ПОО и спортните системи.

IO2 ще осигури оперативна перспектива за общите черти и връзките между спорта и предприемачеството, техните засилващи роли и механизми. Освен това IO2 ще събере богатството от знания, опит и опит, които партньорите ще екстраполират чрез задачите, изпълнени при внедряването на IO2.


ENDURANCE Mapping Key ResultsENDURANCE Report on Commonalities between Sport and Entrepreneurship
This aggregated report collects and summarizes the findings from eight ENDURANCE project partners’ Country Notes on Commonalities between Sport and Entrepreneurship in their respective countries or territories.
Download the document

ENDURANCE List of Recommendations and Success/Failure Factors (SFFs) in linking Sports and Entrepreneurship
This document collects and summarizes the recommendations and critical factors for smooth link between sports and entrepreneurship to boost and advance entrepreneurial spirit and promote entrepreneurial pathways for sports community, as well as the impediments of such interlink.
Download the document

ENDURANCE Academic Literature Review Executive Summary
This document reviews the coverage of existing academic literature on commonalities and overlaps between the domains of sports and entrepreneurship, with a specific focus on three aspects of such overlaps, namely personality traits, other individual-level factors, and pathways from sports to entrepreneurship.
Download the document


ENDURANCE Role Models and Case StudiesEdurne Pasaban (ESP) ENDURANCE Role Model      SONO GRUPA (CRO) ENDURANCE Case Study
SPORTSPOT (FIN) ENDURANCE Case Study    Domenico Fioravanti (IT) ENDURANCE Role Model
OCTAGO (SK) ENDURANCE Case Study    Velizar Milanov (BG) ENDURANCE Role Model
Additional resourcesCountry note EU
Country note Spain      Country note Croatia
Country note Finland    Country note Italy
Country note Slovakia    Country note BulgariaDownload Aggregated report       Download Excecutive summary final


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img