EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Urheiluyrittäjyyden kehittäminen

Kartoitus

about img

Kumppanit tekevät kattavan kartoituksen ja kartoituksen urheilun ja yrittäjyyden dynamiikasta osallistuvissa maissa.
Kumppanit keskittyvät:

- määrittämään näiden asioiden yhteisiä ominaisuuksia ja tutkimaan niiden yhtäläisyyksiä,
- tunnistamaan parhaat käytännöt / tapaustutkimukset urheilun ja yrittäjyyden yhdistämisestä kestävään uraan,
- tutkimaan ja systemisoimaan polkuja urheilusta liiketoimintaan,
- tutkimaan ja systemisoimaan polkuja urheilusta liiketoimintaan,
- määrittämään yrittäjyyttä uravaihtoehtona, johon sisältyy urheilu sekä sen edut ja haitat,
- Tunnistamaan (tulevaisuuden) urheilijoiden ja urheilun opiskelijoiden yrittäjyyskoulutuksen puutteet.

Kumppanit tekevät urheilun ja yrittäjyyden yhdistämiseen liittyvän kattavan kartoituksen ja tuottavat ENDURANCE-raportin, joka tiivistää edellä mainitut näkökohdat joukoksi havaintoja urheilulajien ja yrittäjyyden yhteisistä piirteistä ja yhteyksistä. Lisäksi kehitetään suosituksia ammatillisen koulutuksen ja urheilujärjestelmien oppijoille. Suosituksia tehdessä yhdistellään menestys- ja epäonnistumistekijöitä ja pyritään yhdistämään urheilu ja yrittäjyys kestävän uran saavuttamiseksi.

IO2 tarjoaa toiminnallisen näkökulman urheilun ja yrittäjyyden yhteisiin piirteisiin ja yhteyksiin, niiden vahvistaviin rooleihin ja mekanismeihin. Lisäksi IO2 kokoaa runsaasti tietoa, kokemusta ja asiantuntemusta, jonka kumppanit yleistävät IO2: n toteuttamisen yhteydessä tehtävien tehtävien kautta.


Additional resourcesCountry note EU
Country note Spain      Country note Croatia
Country note Finland    Country note Italy
Country note Slovakia    Country note BulgariaDownload Aggregated report       Download Excecutive summary final


Kumppanit

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img