Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Urheiluyrittäjyyden kehittäminen

Projekti

about img

ENDURANCE kehittää innovatiivisia koulutusratkaisuja ja -välineitä yrittäjyyskasvatuksen ja ammatillisen koulutuksen parantamiseksi ja edistämiseksi ammatillisen koulutuksen ekosysteemissä (ammatillinen peruskoulutus, korkea-asteen ammatillinen koulutus ja jatkokoulutus korkea-asteen koulutuksessa, aikuiskoulutus ja jatkokoulutus) hyödyntämällä innovatiivisella ja operatiivisella tavalla urheilun ja yrittäjyyden välisiä yhteyksiä. Sidosryhmien ja kohderyhmien tunnistamisen lisäksi ENDURANCE antaa heille konkreettisia välineitä sekä niiden käyttöönottoa koskevia ohjeita.

Tavoitteet
Näiden em. puutteiden korjaamiseksi EU:n tasolla ENDURANCE-tavoitteet ovat:

1) Interaktiivisen ja avoimen Online- OER-alustan kehittäminen ENDURANCE-koulutuksen tarjoamiseksi
2) Kartoitetaan urheilun ja yrittäjyyden yhteisiä piirteitä sekä menestys- ja epäonnistumistekijöitä. Yhdistetään näitä tekijöitä ammatillisessa koulutuksessa ja urheiluympäristöissä ja pyritään mahdollistamaan kestäviä ammattiuria.
3) Kehitetään räätälöity ENDURANCE-koulutuksia ja työkalupakettia yrittäjyyden parantamiseksi
4) Ylläpidetään projektin tuloksia ja edistetään niiden käyttöä ammatillisen koulutuksen- ja urheilun ekosysteemeissä
5) Rohkaistaan vihreällä kirjalla (Green Paper) keskustelua, käytäntöjä ja toimintavaihtoehtoja urheilun ja yrittäjyyden yhteyksien edistämiseksi

TAUSTA
Ohjelma:Erasmus Plus
Avaintoiminto:Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Toimi:Strategic Partnerships for VET – KA202
Päätavoite:Innovation
PROJEKTIN TUNNISTETIEDOT
Projektin nimi: Urheiluyrittäjyyden kehittäminen
Projektin lyhenne: ENDURANCE
Projektin kesto: 24 kuukautta
Aloituspäivä: 01/11/2020
Lopetuspäivä: 31/10/2022
Koordinoiva organisaatio: UNIVERZITA KOMENSKEHO V BRATISLAVE (Slovakia)
Budjetti: € 296.278,00


Kumppanit

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img