Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Urheiluyrittäjyyden kehittäminen

Meistä

Projekti

Urheilun ja yrittäjyyden väliset yhteydet ovat moninaiset, mutta harvoin tunnistettuja ja harvoin hyödynnettyjä. Urheilua ja yrtittäjyyttä löytyy harvoin yhdessä ammatillisessa koulutuksessa tehokkaasti synergisiä siteitä yhdistäen: Tästä syystä tarvitaan yrittäjäosaamista, koska urheilulähtöisillä aloilla on vähän yrittäjyyskasvatusta eikä räätälöityä yrittäjyyskoulutusta ole. ENDURANCE- "miettii uudelleen" yrittäjyyden opetusta ja oppimista, joka perustuu urheilun ja yrittäjyyden yhteisiin piirteisiin, kuten päättäväisyys, sitkeys, itseluottamus, kestävyys, sääntöjen kunnioittaminen, joukkuepelaaminen, omavaraisuus, kilpailu, menestys / epäonnistuminen jne

Kartoitus

Kumppanit tekevät kattavan kartoituksen urheilun ja yrittäjyyden dynamiikasta osallistuvissa maissa.

Koulutus

ENDURANCE kehittää innovatiivista koulutussisältöä yrittäjähengen sytyttämiseksi sekä uusia räätälöityjä koulutusmateriaaleja ja -välineitä. Tämä tapahtuu luomalla monipuolisia toiminnallisia yhteyksiä urheilun ja yrittäjyyden yhteisten piirteiden välille ajattelutavoissa sekä käyttäytymisessä.


Endurance

Projekti

Urheilu on ollu vuosisatojen ajan suosituin virkistystoiminta ja tärkeä osa yhteiskuntaa. Yrittäjähenkisyys on myös kuulunut yhteiskuntiin jo pitkään, mikä on auttanut ihmisiä kehittymään sosiaalisesti ja taloudellisesti. Yrittäjyyden rooli EU: ssa on suurempi kuin koskaan johtuen nykyisistä sosioekonomisista haasteista. Uusia yrittäjyyden muotoja on syntymässä ja samalla urheilulla on yhä suurempi yhteiskunnallinen rooli. Urheilun ja yrittäjyyden väliset yhteydet ovat moninaisia, mutta niitä ei usein havaita ja niitä hyödynnetään harvoin. Tämä pätee monilla aloilla, erityisesti ammatillisessa koulutuksessa.Uutiset

Urheilun yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen: ENDURANCE-koulutus on nyt saatavilla verkossa!

2022-03-30

ENDURANCE - Entrepreneurial Capacity-building for Sport -hankkeessa on kehitetty sisältöä yrittäjyyskoulutukseen tarpeisiin. Nyt meillä on ilo ilmoittaa, että sisältö löytyy Endurance-verkkosivuston Koulutus-valikosta. Koulutussisäll...

ENDURANCE-verkkosivusto löytyy nyt verkosta

2021-02-08

ENDURANCE-verkkosivusto löytyy nyt verkosta osoitteessa http://enduranceproject.eu ja tarjoaa tarkkaa tietoa projektin tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista. Sivusto sisältää kaikki hankkeen projektitiedot ja tulokset. ENDURANCE "mi...

Urheilun yrittäjyyskapasiteetin kehittäminen: ENDURANCE aloituskokous verkossa

2020-11-05

5. marraskuuta 2020 eurooppalainen konsortio järjesti ENDURANCEn online-aloituskokouksen, joka on Euroopan komission Erasmus Plus -ohjelman osarahoittama projekti, johon osallistui kahdeksan kumppania seitsemästä maasta (Belgia, Bulgari...


Kumppanit

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img