Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Urheiluyrittäjyyden kehittäminen

News

Urheilun yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen: ENDURANCE-koulutus on nyt saatavilla verkossa!

Urheilun yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen: ENDURANCE-koulutus on nyt saatavilla verkossa!

Date: 2022-03-30

ENDURANCE - Entrepreneurial Capacity-building for Sport -hankkeessa on kehitetty sisältöä yrittäjyyskoulutukseen tarpeisiin. Nyt meillä on ilo ilmoittaa, että sisältö löytyy Endurance-verkkosivuston Koulutus-valikosta.

Koulutussisällöt ja -työkalut ovat nyt saatavilla englanniksi, suomeksi, espanjaksi, italiaksi, kroatiaksi, bulgariaksi ja slovakiaksi. Sisällön yhtenä tarkoituksena on auttaa opiskelijaa hankkimaan yrittäjyydessä tärkeitä taitoja ja valmiuksia.
Koulutus koostuu kahdeksasta koulutusmoduulista, jotka ovat:

• Innovaatiotaidot - miten urheilun innovaatiot voidaan hyödyntää liiketoiminnassa?
• Projektihallinnan perusteet urheilualan yrittäjäksi aikoville.
• Johtaminen ja itsensä johtaminen.
• Arvon luominen ja säilyttäminen asiakkaille: kattava johdatus markkinointiin tuleville urheiluyrittäjille.
• Digitaaliset taidot.
• Rahoitus ja taloustiede.
• Brändäys.
• Yrityksen perustaminen.

Kukin koulutusmoduuli sisältää teeman mukaisen opetusmateriaalin ja myös ladattavaa lisäsisältöä. Lisäksi moduuleista löytyy aina aiheeseen liittyvää lisämateriaalia ja sanasto, jossa on kunkin moduulin keskeiset termit selitettynä.

ENDURANCE on Euroopan komission Erasmus+-ohjelmasta osarahoitettu hanke, johon osallistuu kahdeksan kumppania seitsemästä eri maasta (Belgiasta, Italiasta, Espanjasta, Bulgariasta, Kroatiasta, Suomesta ja Slovakiasta) ja hankkeen tavoitteena on miettiä uudelleen yrittäjyyden opettamista ja oppimista hyödyntämällä urheilun ja yrittäjyyden toisiaan täydentäviä ja yhteisiä piirteitä, joita ovat esimerkiksi päättäväisyys, sinnikkyys, itseluottamus, kestävyys, sääntöjen kunnioittaminen ja joukkuepeli.


Kumppanit

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img