Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Urheiluyrittäjyyden kehittäminen

Kartoitus

about img

Kumppanit tekevät kattavan kartoituksen ja kartoituksen urheilun ja yrittäjyyden dynamiikasta osallistuvissa maissa.
Kumppanit keskittyvät:

- määrittämään näiden asioiden yhteisiä ominaisuuksia ja tutkimaan niiden yhtäläisyyksiä,
- tunnistamaan parhaat käytännöt / tapaustutkimukset urheilun ja yrittäjyyden yhdistämisestä kestävään uraan,
- tutkimaan ja systemisoimaan polkuja urheilusta liiketoimintaan,
- tutkimaan ja systemisoimaan polkuja urheilusta liiketoimintaan,
- määrittämään yrittäjyyttä uravaihtoehtona, johon sisältyy urheilu sekä sen edut ja haitat,
- Tunnistamaan (tulevaisuuden) urheilijoiden ja urheilun opiskelijoiden yrittäjyyskoulutuksen puutteet.

Kumppanit tekevät urheilun ja yrittäjyyden yhdistämiseen liittyvän kattavan kartoituksen ja tuottavat ENDURANCE-raportin, joka tiivistää edellä mainitut näkökohdat joukoksi havaintoja urheilulajien ja yrittäjyyden yhteisistä piirteistä ja yhteyksistä. Lisäksi kehitetään suosituksia ammatillisen koulutuksen ja urheilujärjestelmien oppijoille. Suosituksia tehdessä yhdistellään menestys- ja epäonnistumistekijöitä ja pyritään yhdistämään urheilu ja yrittäjyys kestävän uran saavuttamiseksi.

IO2 tarjoaa toiminnallisen näkökulman urheilun ja yrittäjyyden yhteisiin piirteisiin ja yhteyksiin, niiden vahvistaviin rooleihin ja mekanismeihin. Lisäksi IO2 kokoaa runsaasti tietoa, kokemusta ja asiantuntemusta, jonka kumppanit yleistävät IO2: n toteuttamisen yhteydessä tehtävien tehtävien kautta.


ENDURANCE keskeisten tulosten kartoitusENDURANCE Raportti urheilun ja yrittäjyyden yhtäläisyyksistä
Tähän yhteenvetoraporttiin on koottu ja tiivistetty tulokset kahdeksan ENDURANCE-hankekumppanin maa- tai aluekohtaisista muistioista koskien urheilun ja yrittäjyyden yhtäläisyyksistä
LATAA TIEDOSTO

ENDURANCE luettelo suosituksista ja menestys- ja epäonnistumistekijöistä urheilun ja yrittäjyyden yhdistämisessä
Tähän asiakirjaan on koottu ja siinä esitetään yhteenveto suosituksista ja kriittisistä tekijöistä, jotka liittyvät urheilun ja yrittäjyyden väliseen sujuvaan yhteyteen yrittäjähengen lisäämiseksi ja edistämiseksi. Tämän lisäksi siitä löytyy tietoa urheiluyhteisön yrittäjyyspolkujen edistämiseksi sekä tietoa mahdollisista esteistä.
LATAA TIEDOSTO

ENDURANCE akateemisen kirjallisuuskatsauksen tiivistelmä
Tässä asiakirjassa tarkastellaan olemassa olevaa akateemista kirjallisuutta urheilun ja yrittäjyyden välisien yhtäläisyyksien sekä päällekkäisyyksien näkökulmasta. Asiakirjassa keskitytään erityisesti kolmeen päällekkäisyyksiin liittyvään näkökohtaan eli persoonallisuuden piirteisiin, muihin yksilötason tekijöihin ja urheilusta yrittäjyyteen johtaviin polkuihin.
LATAA TIEDOSTO


ENDURANCE roolimallit ja tapaustutkimuksetEdurne Pasaban (ESP) ENDURANCE Role Model      SONO GRUPA (CRO) ENDURANCE Case Study
SPORTSPOT (FIN) ENDURANCE Case Study    Domenico Fioravanti (IT) ENDURANCE Role Model
OCTAGO (SK) ENDURANCE Case Study    Velizar Milanov (BG) ENDURANCE Role Model
lisälähteetCountry note EU
Country note Spain      Country note Croatia
Country note Finland    Country note Italy
Country note Slovakia    Country note BulgariaLataa yhteenvetoraportti       Lataa kirjallisuuskatsaus


Kumppanit

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img