Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Izgradnja poduzetničkih kapaciteta za sport

Izgradnja poduzetničkog kapaciteta za sport:  ENDURANCE trening materijali sada su dostupni online!

Izgradnja poduzetničkog kapaciteta za sport: ENDURANCE trening materijali sada su dostupni online!

U okviru implementacije ENDURANCE - Izgradnja poduzetničkih kapaciteta za sport, razvijeni su sadržaji treninga te sa zadovoljstvom najavljujemo da su od sada dostupni u odgovarajućem dijelu web stranice pod nazivom Obuka. Ovi sadržaji...

Pročitajte više

Izgradnja poduzetničkih kapaciteta za sport: web stranica ENDURANCE dostupna je na mreži

Izgradnja poduzetničkih kapaciteta za sport: web stranica ENDURANCE dostupna je na mreži

Web stranica ENDURANCE sada je na mreži na http://enduranceproject.eu koja pruža specifične informacije o ciljevima , aktivnostima i rezultatima projekta. Platforma će sadržavati sve informacije o projektu, ispitivanje i rezultate. END...

Pročitajte više

Izgradnja poduzetničkih kapaciteta za sport: online početni sastanak ENDURANCE-a

Izgradnja poduzetničkih kapaciteta za sport: online početni sastanak ENDURANCE-a

Europski je konzorcij 5. studenog 2020. godine pokrenuo online početni sastanak ENDURANCE, projekta sufinanciranog programom Erasmus Plus Europske komisije, koji okuplja osam partnera iz sedam zemalja (Belgija, Bugarska, Hrvatska, Finsk...

Pročitajte više


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img