Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Urheiluyrittäjyyden kehittäminen

News

ENDURANCE-verkkosivusto löytyy nyt verkosta

ENDURANCE-verkkosivusto löytyy nyt verkosta

Date: 2021-02-08

ENDURANCE-verkkosivusto löytyy nyt verkosta osoitteessa http://enduranceproject.eu ja tarjoaa tarkkaa tietoa projektin tavoitteista, toiminnasta ja tuloksista. Sivusto sisältää kaikki hankkeen projektitiedot ja tulokset.

ENDURANCE "miettii uudelleen" yrittäjyyden opetusta ja oppimista, joka perustuu urheilun ja yrittäjyyden täydentävyyteen ja yhteisiin piirteisiin, kuten päättäväisyys, sitkeys, itseluottamus, kestävyys, sääntöjen kunnioittaminen, joukkuepeli, omavaraisuus, kilpailu, menestys / epäonnistuminen, jne.

Erittäin käyttäjäystävällisen alustan on rakentanut espanjalainen kumppani IWS (Internet Web Solutions), ja hankkeen kumppanit päivittävät sitä projektin toteuttamisen aikana jatkuvasti.

ENDURANCE-verkkosivusto on saatavilla seitsemällä kielellä (bulgaria, kroatia, englanti, suomi, italia, slovakki ja espanja), ja se koostuu useista osioista, jotka ovat kaikkien käyttäjien käytettävissä.

ETUSIVU: Osassa tutustutetaan käyttäjät ENDURANCE-alustalle projektin kolmen päätavoitteen kautta:
• projekti
• kartoitus
• koulutus

PROJEKTI: ENDURANCE kehittää innovatiivisia koulutusratkaisuja ja välineitä yrittäjyyskoulutuksen parantamiseksi ja edistämiseksi ammatillisen koulutuksen ekosysteemissä (ammatillinen peruskoulutus, korkea-asteen ammatillinen koulutus ja jatkokoulutus korkea-asteen koulutuksessa, aikuiskoulutus ja jatkokoulutus) hyödyntämällä innovatiivisella ja käytännönläheisellä tavalla urheilun ja yrittäjyyden välisiä yhteyksiä.

KUMPPANIT: Esittelee ENDURANCE-projektissa mukana olevat kumppanit.

KARTOITUS: Kumppanit toteuttavat kattavan kartoituksen urheilun ja yrittäjyyden dynamiikasta mukana olevissa maissa.

KOULUTUS: Sisältää sisällön ja työkalut monikielisenä versiona (bulgaria, kroatia, englanti, suomi, italia, slovakki ja espanja).

SANASTO: Määrittelee ja selittää tärkeimmät liikuntaan ja yrittäjyyteen liittyvät termit.

UUTISET: Pysy aina ajan tasalla ENDURANCE -tuotosten viimeisimmistä tapahtumista ...

YHTEISÖ: Tarkoituksena saada mukaan mahdollisimman monta yhteistyökumppania ja levittää sanaa ENDURANCE-hankkeesta loppukäyttäjille, kohderyhmälle, suurelle yleisölle ja kaikille, jotka hankkeesta voivat hyötyä.

ENDURANCE-ohjelmaa hallinnoi kahdeksan kumppania seitsemästä maasta, eli Belgiasta, Bulgariasta, Kroatiasta, Suomesta, Italiasta, Slovakiasta ja Espanjasta. Sitä rahoittaa Euroopan komission Erasmus + -ohjelma.Kumppanit

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img