Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

O nás

Projekt

Väzby medzi športom a podnikaním sú rozmanité, ale málokedy sú rozpoznávané a zriedka sa využívajú. Tieto oblasti bývajú v odbornom vzdelávaní a príprave len zriedka efektívne prepojené a nevyužívajú sa ich synergické väzby. Z dôvodu nedostatočného podnikateľského vzdelávania v športovo orientovaných odboroch ako aj nedostatku na mieru vytvoreného podnikateľského tréningu vyplýva nevyhnutnosť rozvoja podnikateľských kompetencií, ktoré sú v súčasnosti veľmi potrebné. ENDURANCE „prehodnocuje“ výučbu a tréning podnikania na základe vzájomného dopĺňania sa a spoločných prvkov medzi športom a podnikaním, ako sú odhodlanie, vytrvalosť, sebavedomie, vytrvalosť, rešpektovanie pravidiel, tímová hra, spoliehanie sa na seba, súťaživosť, úspech / neúspech, atď.

Mapovanie

Partneri v zúčastnených krajinách vykonajú komplexné mapovanie a hodnotenie dynamiky športu a podnikania.

Tréning

ENDURANCE rozvíja inovatívny tréningový obsah s cieľom podnietiť podnikateľského ducha a vyvíja nové, na mieru šité vzdelávacie materiály a nástroje vytváraním operatívnych väzieb medzi prvkami a podobnosťami športu a podnikania v rôznych aspektoch, formách myslenia a správania.


Endurance

Projekt

Šport je najobľúbenejšou rekreačnou činnosťou, ktorá je po celé storočia dôležitou súčasťou spoločnosti. Podnikateľský duch bol tiež zakotvený v spoločnostiach od veky vekov a pomáhal ľuďom sociálne a ekonomicky rásť. Úloha podnikania je v EÚ v dôsledku súčasných sociálno-ekonomických výziev väčšia ako kedykoľvek predtým. Objavujú sa nové formy podnikania, zatiaľ čo šport zohráva čoraz väčšiu spoločenskú úlohu. Medzi športom a podnikaním existujú mnohé prepojenia, avšak málokedy bývajú rozpoznávané a zriedka sú využívané. Platí to v mnohých oblastiach, medzi ktoré patrí aj odborné vzdelávanie a príprava.News

Možnosti duálnej kariéry a podnikateľské vzdelávanie: Úvod do tréningu ENDURANCE

2022-10-21

Prepojenia medzi športom a podnikaním sú rôznorodé, ale málokedy sú rozpoznávané a využívané. Tieto dve oblasti sa v odbornom vzdelávaní a príprave len zriedka vyskytujú spoločne ako efektívne prepojené oblasti so synergickými väzbami -...

ENDURANCE DAY - Multiplikačné podujatie projektu ENDURANCE

2022-10-14

V rámci medzinárodného projektu ENDURANCE, ktorý sa zameriava na posilnenie podnikateľských kapacít v športovej komunite, sa uskutočnilo multiplikačné podujatie s názvom ENDURANCE DAY. Podujatie sa konalo 14.10.2022 na pôde Fakulty tele...

Dlhodobý dopad a potenciál udržateľnosti projektu ENDURANCE: Budovanie podnikateľských kapacít na posilnenie duálnych kariérnych dráh

2022-09-15

Prepojenia medzi športom a podnikaním sú rôznorodé, ale málokedy sú rozpoznávané a využívané. Tieto dve oblasti sa v odbornom vzdelávaní a príprave len zriedka vyskytujú spoločne ako efektívne prepojené oblasti so synergickými väzbami. ...


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img