Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Partneri

ENDURANCE spája rozmanitú množinu rôznych (nielen) podnikateľských a športových skúseností, zručností a postupov v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, ktoré predstavujú jednotliví zapojení partneri.

Unikátne a rozmanité zloženie partnerov predstavuje výnimočnú synergickú príležitosť využiť systém hodnôt založený na rozmanitosti, heterogenite a pestrosti. Kultúrne dedičstvo každého z nich vytvára predpoklad pre ich špecifické príspevky k spoločnému cieľu, pričom ich spoločné úsilie je dôsledne koordinované a konzistentné.

Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodowskej  1, 851 04  Bratislava  slovenská verzia

Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava slovenská verzia

Škola začala svoju činnosť v septembri 2011 a odvtedy vychováva mladých odborníkov v oblasti športu. Poslaním športovej školy je poskytovať pohybovo mimoriadne nadaným žiakom podmienky na štúdium a športovú prípravu, ...

Read more

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu

Univerzita Komenského v Bratislave je najstaršou a najväčšou univerzitou na Slovensku, ktorá bola založená v roku 1919, pričom sa skladá z trinástich rôznych fakúlt pokrývajúcich široké spektrum oblastí ľudského poznania. ...

Read more

Karelia University of Applied Sciences

Karelia University of Applied Sciences

Karelia University of Applied Sciences (Karelia) operates in seven study fields offering 22 programmes out of which five are master-level studies. The study areas are health care and social studies, business, engineering, forestry, media ...

Read more

Poreč Sport’s Association

Poreč Sport’s Association

Poreč Sport’s Association was founded in 1996 and represents the community of sports associations, companies and institutions, as legal entities from the sports system, which have their headquarters in the City of Poreč. The goals ...

Read more

Bulgarian Sports Development Association

Bulgarian Sports Development Association

Bulgarian Sports Development Association was founded in 2010 and is a nonprofit public benefit organization devoted to the development of Bulgarian sport and improving sporting culture in Bulgaria! Main priorities of BSDA: * Reviving ...

Read more

INTERNET WEB SOLUTIONS

INTERNET WEB SOLUTIONS

Internet Web Solutions is a leading provider of information technology (IT) and engineering services based in Málaga. Its business plan has received the finalist award from the City of Madrid in the National Business Competition sponsored ...

Read more

IDP SAS

IDP SAS

IDP, with branch offices in Italy and in Brussels, was established in 1996 by partners working since 1991 in Brussels in the frame of EU policies and EU funding programmes. It relies on more than 20 year experience in the development, ...

Read more

IHF, INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ASBL

IHF, INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ASBL

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, is a non profit organisation established in Brussels (Belgium) in 2003. The principal aim of IHF is to provide the community (including non profit and local authorities) ...

Read more


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img