Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Partneri

Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodowskej  1, 851 04  Bratislava  slovenská verzia

Súkromná stredná športová škola, M. C. Sklodowskej 1, 851 04 Bratislava slovenská verzia

Škola začala svoju činnosť v septembri 2011 a odvtedy vychováva mladých odborníkov v oblasti športu.
Poslaním športovej školy je poskytovať pohybovo mimoriadne nadaným žiakom podmienky na štúdium a športovú prípravu, a to s cieľom doviesť ich perspektívne k štátnej reprezentácii vo vybranom druhu športu.
Škola má vytvorené vhodné podmienky na šport a štúdium na jednom mieste. V areáli školy pôsobí jedna z najväčších futbalových akadémií na Slovensku – FC Petržalka, v ktorej trénuje takmer 500 detí vo veku od 5 do 23 rokov. Škola sa vo veľkej miere orientuje na futbal, ale, samozrejme, žiakom základnej a strednej školy ponúkame možnosť štúdia v triedach s rozšírenou formou športovej prípravy a podmienky aj na rozvoj iných športov podľa individuálneho záujmu. Žiaci sa zároveň môžu uchádzať o miesto hráča vo futbalovej akadémii FC Petržalka.

Typ organizácie - Súkromná stredná športová škola
Vznik - september 2011, Bratislava
• Triedy - chemická učebňa
–interaktívna učebňa
- učebne (spätné projektory)
• Športové ihriská - 2 vnútorné telocvične
- vonkajšie futbalové ihriská
- ihrisko s umelou trávou
- ihrisko na plážový volejbal
• Školská jedáleň
Hlavné ciele: a) poskytnúť športovo talentovaným študentom vhodné podmienky na rozvoj ich pohybových a študijných schopností na jednom mieste,
b) dať možnosť rozšírenej forme športového tréningu
c) získať riadiace a marketingové predmety v odbore - ekonómia, elementárny športový manažment, športový marketing a manažment, účtovníctvo, elementárny marketing v športe, základy podnikateľského myslenia a tvorba projektov
d) prepojiť teóriu s praxou
e) ponúknuť spoluprácu s FC Petržalka • Pedagogický tím - 10 interných, 4 externí zamestnanci 1 futbalový tréner. • Individuálny a ľudský prístup ku každému dieťaťu • Zdokonalená výučba anglického jazyka • Moderné vybavenie - počítače a moderné učebné pomôcky • Medzinárodná spolupráca - možnosť absolvovať časť štúdia na škole so športovým zameraním v zahraničí • Kvalitné stravovanieWebsite: https://sportskola.sk/sponzori/


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img