Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Urheiluyrittäjyyden kehittäminen

News

Urheilun yrittäjyyskapasiteetin kehittäminen: ENDURANCE aloituskokous verkossa

Urheilun yrittäjyyskapasiteetin kehittäminen: ENDURANCE aloituskokous verkossa

Date: 2020-11-05

5. marraskuuta 2020 eurooppalainen konsortio järjesti ENDURANCEn online-aloituskokouksen, joka on Euroopan komission Erasmus Plus -ohjelman osarahoittama projekti, johon osallistui kahdeksan kumppania seitsemästä maasta (Belgia, Bulgaria, Kroatia, Suomi, Italia, Slovakia ja Espanja).

Alun perin Slovakian Bratislavaan suunniteltu aloituskokous pidettiin online-tilassa COVID-19-rajoitusten vuoksi.

Urheilun ja yrittäjyyden väliset yhteydet ovat moninaisia, mutta niitä tunnustetaan harvoin ja niitä hyödynnetään harvoin. Urheilu ja yrittäjyys esiintyvät harvoin yhdessä ammatillisessa koulutuksessa tehokkaasti yhdistetyinä aloina, joilla on synergisiä siteitä: Tästä syystä tarvitaan kaivattua yrittäjyysosaamista, koska urheilulähtöisillä aloilla vallitsee alhainen tehokkuus ja räätälöidyn yrittäjyyskoulutuksen puute.

ENDURANCE "miettii uudelleen" yrittäjyyden opetusta ja oppimista, joka perustuu urheilun ja yrittäjyyden täydentävyyteen ja yhteisiin piirteisiin, kuten päättäväisyys, sitkeys, itseluottamus, kestävyys, sääntöjen kunnioittaminen, joukkuepeli, omavaraisuus, kilpailu, menestys / epäonnistuminen, jne.

Kokouksen aikana konsortio keskusteli projektin toteuttamisen kokonaisaikataulusta, aikataulujen ja tehtävien määrittelystä seuraavina kuukausina. Tästä kumppanuudesta syntyy OER-alusta vuoden 2020 loppuun mennessä: Tämä ENDURANCE-hankkeen virallinen verkkosivusto on projektin tuotosten, tulosten, uutisten ja kontaktien arkisto. Tätä seuraa on kartoitus, jolla tunnistetaan konsortion edustamien maiden tärkeimmät suuntaukset, kysymykset, parhaat käytännöt ja politiikan tukijärjestelmät. Kumppanit keskittyvät etenkin löytämään yhteyksiä urheilun ja yrittäjyyden välillä. Tämä kartoitustoiminta huipentuu loppuraporttiin, joka on saatavilla verkossa heinäkuuhun 2021 mennessä.


Kumppanit

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img