Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Novinky

Budovanie podnikateľských kapacít pre šport: webová stránka ENDURANCE je k dispozícii online

Budovanie podnikateľských kapacít pre šport: webová stránka ENDURANCE je k dispozícii online

Date: 2020-12-14

Webová stránka ENDURANCE je už online na adrese http://enduranceproject.eu. Poskytuje konkrétne informácie o cieľoch, aktivitách a výsledkoch projektu. Platforma bude obsahovať všetky informácie o projekte, ako aj jeho výsledky a výstupy.

ENDURANCE „prehodnocuje“ výučbu a tréning podnikania na základe vzájomného dopĺňania sa a spoločných prvkov medzi športom a podnikaním, ako sú odhodlanie, vytrvalosť, sebavedomie, vytrvalosť, rešpektovanie pravidiel, tímová hra, spoliehanie sa na seba, súťaživosť, úspech / neúspech, atď.

Online platforma, ktorá je používateľsky veľmi prívetivá, bola vytvorená španielskym projektovým partnerom IWS (Internet Web Solutions), a bude počas implementácie projektu neustále aktualizovaná všetkým partnermi zapojenými do projektu.

Webová stránka ENDURANCE je k dispozícii v siedmich jazykoch (bulharčina, chorvátčina, angličtina, fínčina, taliančina, slovenčina a španielčina) a je tvorená niekoľkými sekciami, ktoré sú voľne prístupné všetkým návštevníkom.

DOMOV: Táto sekcia oboznamuje používateľov s ENDURANCE online platformou zvýraznením troch hlavných výsledkov projektu:
• Projekt
• Mapovanie
• Školenie
PROJEKT: Projekt ENDURANCE vyvinie inovatívne riešenia a nástroje odbornej prípravy na zlepšenie a rozvoj podnikateľského vzdelávania a tréningu v celom ekosystéme odborného vzdelávania a prípravy (počiatočné odborné vzdelávanie a príprava, vyššie odborné vzdelávanie a príprava, ďalšie vzdelávanie v oblasti vysokoškolského vzdelávania, vzdelávania dospelých a ďalšieho vzdelávania) inovatívnym a aplikovaným využitím prepojenia medzi športom a podnikaním.
PARTNERI: Táto sekcia popisuje partnerov zapojených do projektu ENDURANCE.
MAPOVANIE: Partneri uskutočnia komplexné mapovanie a hodnotenie dynamiky športu a podnikania v zúčastnených krajinách.
TRÉNING: Táto sekcia bude obsahovať vzdelávací obsah a nástroje vo viacerých jazykových verziách (bulharčina, chorvátčina, angličtina, fínčina, taliančina, slovenčina a španielčina).
SLOVNÍK: Definuje a vysvetlí hlavné pojmy týkajúce sa športu a podnikania.
NOVINKY: Poskytuje prehľad a informácie o najnovšom vývoji projektu ENDURANCE.
KOMUNITA: Zámerom partnerov ENURANCE je zapojenia čo najväčšieho počtu pridružených partnerov a šírenie informácií o projekte medzi koncovými používateľmi, členmi cieľových skupín, širokou verejnosťou a konečnými príjemcami.
Projekt ENDURANCE vedie a implementuje osem partnerov zo siedmich krajín - Belgicka, Bulharska, Chorvátska, Fínska, Talianska, Slovenska a Španielska. Projekt je spolufinancovaný Erasmus+ programom Európskej komisie.


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img