EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Tréning

about img

ENDURANCE vyvíja inovatívny vzdelávací obsah na podnietenie podnikateľského ducha, ako aj nové, na mieru šité tréningové materiály a nástroje, a to vďaka vytváraniu operatívnych väzieb medzi aspektmi a podobnými črtami športu a podnikania v rôznych oblastiach, spôsoboch myslenia a správania, ako sú: vytrvalosť, odhodlanie, sebestačnosť, sebadôvera, odolnosť, tímová práca, rešpektovanie pravidiel, skúsenosti s neúspechom, vyhľadávanie a hodnotenie príležitostí, proaktívne konanie na základe príležitosti, vytváranie sietí kontaktov atď.

Tréningové moduly ENDURANCE sú úplne v súlade s metodikou vzdelávacích cieľov CEDEFOP a sú umiestnené na škále EQF 3 až 5.
ENDURANCE tréning je bude vytváraný ako flexibilný a priepustný: učiaci sa v odbornom vzdelávaní a príprave a v športovej komunite môžu využívať ENDURANCE ako dynamický vzdelávací proces. ENDURANCE sa navyše zameriava na túto prioritu, pretože vytvára multifunkčné a medziodvetvové partnerstvá medzi malými firmami, poskytovateľmi OVP (formálne a neformálne, počiatočné OVP, ďalšie OVP, a vyššie odborné vzdelávanie a príprava), a športovými organizáciami. Tým rozvíja inovatívne vzdelávacie siete na podporu spoločných podnikateľských kompetencií.


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img