EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

Обучение

about img

ENDURANCE разработва иновативно съдържание за обучение за запалване на предприемаческия дух и разработва нови персонализирани учебни материали и инструменти чрез установяване на оперативни връзки между общите черти на спорта и предприемачеството, в различни аспекти, нагласи и поведения като: - издръжливост, решителност, увереност в себе си, устойчивост, работа в екип, спазване на правилата, опит за неуспех, търсене и оценка на възможности, проактивно въздействие върху възможностите, работа в мрежа и др.

Модулите за обучение по ENDURANCE са напълно приведени в съответствие с методологията CEDEFOP Обучението по ENDURANCE е гъвкаво: обучаващите се в ПОО и спортни организации могат да получат достъп до ENDURANCE като динамичен учебен път. Нещо повече, ENDURANCE работи по този приоритет, тъй като създава многофункционални и междусекторни партньорства между малки компании, доставчици на ПОО (формални и неформални, iVET, cVET и висше ПОО), спортни организации, развиващи иновативни учебни мрежи за насърчаване на съвместни предприемачески компетенции.


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img