Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Обучение

Иновационни умения – как да внедрим иновациите в спорта и бизнеса?
Промоционално видео    |   Форма за обратна връзка    |       Пуснете аудио    |   Изтегляне на съдържание:           Игра:
  Video

Ключови думи

Иновационни Умения, Дизайнерско Мислене, Идеи, Креативност
Приоритети/Цели

След приключване на този модул, ще разберете основите на иновациите и процеса на проектиране. Ще се запознаете с термини, свързани с иновациите и ще придобиете знания за генериране на идеи/методи за решаване на проблеми.
За по-добър ефект от обучението намерете повече информация, която помага да се създаде нова стойност за съществуващия бизнес (например чрез използване на Стратегия Син Океан).

Иновационни умения

Въведение в дизайнерското мислене:Кликнете, за да прочетете  

Пример за комбиниране на спорт и бизнес с нова иновативна услуга:

https://www.enduranceproject.eu/pdf/ENDURANCE_Case_Study_FIN_Sportspot.pdf

Дизайнерското мислене е процес за решаване на проблеми чрез приоритизиране на нуждите на потребителя преди всичко.

Дизайнерското мислене е „ориентирано към човека“. Това означава, че се използват доказателства за това как потребителите всъщност се ангажират с продукт или услуга, а не как някоя организация смята, че ще се ангажира с него. За да бъдат наистина ориентирани към човека, дизайнерите наблюдават как хората използват даден продукт или услуга и продължават да усъвършенстват същия продукт или услуга, за да подобрят изживяването на потребителите. Това е „итеративната“ част от дизайнерското мислене. Тази част благоприятства бързото придвижване, за да се изведат прототипи за тестване, вместо безкрайни изследвания или размишления.

За разлика от традиционното решаване на проблеми, което е линеен процес на идентифициране на проблем и след това на вземане на бързи решения, дизайнерското мислене работи само ако е итеративно.

 

 

Процес на създаване на дизайнКликнете, за да прочетете  

  1. Вземете гледната точка на потребителите;
  2. Дефинирайте проблема в детайли;
  3. Обмислете различни възможни решения на проблема, като генерирате възможно най-широк кръг от идеи;
  4. Създайте прототип на решението за идентифициране на нови начини и подчертаване на силните и слабите страни;
  5. Тествайте прототипа, като поискате обратна връзка от крайните потребители.

(EntreComp Playbook, p 26)

Методи за генериране на идеи

Въведение в брейнстормингКликнете, за да прочетете  

Mетода Брейнсторминг е свързан с генериране на много идеи, за сътрудничество и приемането на нови решения. Един от начините да направите това е да избирате от много идеи. Има много вариации за това как да проведете брейнсторминг. Може да използвате флипчарт и лепящи бележки. По-долу ще намерите набор от инструкции за насочване на успешна брейнсторминг сесия.

 

 

Правила за брейнстормингКликнете, за да прочетете  

1. Стимулиране на вземане на решения. Никога не знаем откъде ще дойде добрата идея. Ключът е да накарате всеки да се почувства свободен да сподели идеята си и да позволи на другите да я надграждат.

2. Насърчавайте нови идеи. Новите идеи често могат да доведат до творчески скокове. Някои идеи може на пръв поглед да изглеждат странни, но може именно те да се окажат вашето решение.

3. Надграждайте идеите на другите. Да бъдеш позитивен и да надграждаш идеите на другите изисква известно умение. Опитайте се да използвате „и“ вместо „но“.

 4. Останете фокусирани върху темата. Опитайте се да поддържате дискусията концентрирана върху темата на разговор. В противен случай можете да се отклоните извън обхвата на това, което се опитвате да проектирате.

 

5. Действайте стъпка по стъпка. Концентрирайте се върху една идея, един разговор. Много по-вероятно е вашият екип да надгради идея и да направи творчески скок, ако всички обръщат пълно внимание на човека, който споделя.

6. Бъдете визуални. Записвайте всичко на флипчарт или бележки и ги лепете на стената или на дъската. Визуализацията винаги помага.

7. Насочете се към количеството. Стремете се към възможно най-много нови идеи. В една добра сесия има до 100 нови идеи за 60 минути.

Има много вариации за това как да проведете мозъчна атака, като използвате флипчарт, лепящи бележки, използвайки техники като „мозъчно писане“, „азбука“, „решетка“ или „кръгова мозъчна атака“.

Методи за брейнсторминг: https://www.mycoted.com/Brainstorming

 

 

 

3 стъпкиКликнете, за да прочетете  

1. Започнете

  • Поставете въпрос, за да насочите групата си да мисли за проблема, който искате да разгледате.

2. Продължете

  • Започнете с индивидуален брейнсторминг;
  • Споделяйте идеи като група и надграждайте концепциите на другия.

3. Последвайте

  • Съберете генерираните идеи, за да ги следите;
  • Разработете най-обещаващите идеи в концепция за валидиране.

(EntreComp Playbook, p 64-65)

 

Какво е брейнсроминг?Кликнете, за да прочетете  

Брейнсторминг е метод за ефективно използване на ума с цел да се реши определен проблем. Другото популярно наименование на този метод е “мозъчна атака” или “мозъчна буря” (brain + storm).

Целта на брейнсторминга е да се генерират колкото е възможно повече интересни идеи за решаване на проблема, при това за възможно най-кратко време.

Счита се, че изобретател на брейнсторминга е Алекс Осбърн, рекламен експерт и основател на известната рекламна агенция BBDO. Той пръв описва метода за мозъчна атака в книгата си “Applied Imagination” през 1953 г. След това множество изследователи усъвършенстват метода по един или друг начин.

Когато е необходимо да се подходи творчески към определена задача или проблем, повечето конвенционални техники за вземане на решение в една група или организация често не носят резултат.

Това е така, тъй като работните срещи, в които доминира определен авторитарен лидер или в които се използва прекалено структуриран и аналитичен подход са с ограничена ефективност по отношение на раждането на креативни идеи.

Брейнстормингът помага именно в ситуации, в които е наложително да се откриват креативни идеи. По време на брейнсторминг сесиите комуникацията тече свободно и бързо, което окуражава всички да участват в търсенето на иновативни решения.

БрейнрайтингКликнете, за да прочетете  

Вместо брейнсторминг, опитайте брейнрайтинг (записване на идеи), препоръчва Лий Томпсън, професор по мениджмънт от Kellogg School.

Тази техника изисква от всеки един от членовете първо да запише своите идеи или възможни решения на даден проблем и едва тогава да се коментират. Това позволява генериране на по-голям обем и независими една от друга идеи. И когато богатството от идеи е налице, членовете на групата гласуват за най-добрите от тях.

Простичко казано, брейнстормингът е вербално генериране на идеи, докато брейнрайтингът е писмено. Предимството е, че когато записваме идеите си, никой не ни прекъсва и никой не секва мисълта ни. Вижте какво споделя още за този метод професор Лий Томпсън и как можем да го приложим на практика.