Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Обучение

Брандиране
Промоционално видео    |   Форма за обратна връзка    |       Пуснете аудио    |   Изтегляне на съдържание:           Игра:


Ключови думи

Брандиране, Бизнес, Анализ, Конкуренция, Създаване, Лого, Идентичност
Приоритети/Цели

Обучаемият ще научи:

• Какво представлява брандирането;
• Как да прави анализа на конкуренцията;
• Как се създава лого и идентичност;
• Как да прави презентация;
• Финализира брандирането.

Увод

БрандиранеКликнете, за да прочетете  

Процес на създаване, разпространение и изграждане на марка.

Това, което марката иска да акцентира и покаже.

Стойност, качество и имидж на марката в съзнанието на вашите потенциални клиенти.

Образно казано, ако изгори фабриката, в която произвеждате вашите продукти, единственото, което ви остава да спасите, е силата на вашата марка.

Брандирането е процес на придаване на смисъл на конкретна организация, компания, продукти или услуги чрез създаване и оформяне на марка в умовете на потребителите.

Запознаване с предмета Брандиране.

Изберете фирмата, в която ще се реализира брандирането.

Първоначален анализ

Стратегия за брандиранеКликнете, за да прочетете  

Помага ви да идентифицирате ясно вашата марка – какво въплъщава и предлага. Личност и идентичност на марката, които ви помагат да стигнете до вашата конкретна целева аудитория по ефикасен начин.

БрифингКликнете, за да прочетете  

Преглед на това какво точно е вашата марка и какво не е. Той трябва да включва;

 1. Визия – дългосрочните и краткосрочните цели за вашата марка;
 2. Мисия – преглед на това как възнамерявате да постигнете визията си;
 3. Обещание – решенията и очакванията, които съобщавате на клиентите и потенциалните клиенти;
 4. Ценности– основната ценност, около която базирате марката си. Почтеност, качество и екологичност са само някои от примерите;
 5. Целева аудитория – на кого искате да служите;
 6. Позициониране на марката – причината, поради която клиентите трябва да изберат вашата марка пред другите;
 7. Ключови конкуренти – компании, които най-вероятно ще привлекат клиентите ви. Дори и да не са преки конкуренти;
 8. Конкурентно предимство – условия или обстоятелства, които позволяват на вашата марка да предлага по-добри или по-евтини решения;
 9. Какво казва марката– стилът на комуникация на вашата марка. Думите, жаргон, атмосфера (забавно, хумористично);
 10. Култура –  кодексът на поведение и работната етика във вътрешната среда.

 

Разбиране на маркатаКликнете, за да прочетете  

Марките се различават от продуктите по начин, по който са „това, което потребителите купуват“, докато продуктите са „това, което правят компаниите“. Това е натрупване на емоционални и функционални асоциации. Марката е обещание, че продуктът ще работи според очакванията на клиента. Марката дава конкретна информация за организацията, стоката или услугата, като я отличава от другите на пазара. Марката носи гаранция за характеристиките, които правят продукта или услугата уникални. Силната марка е средство за информиране на хората за това какво представлява компанията и какви са нейните предложения.

Бизнес моделКликнете, за да прочетете  

Това е рамка за намиране на систематичен начин за отключване на дългосрочна стойност за организацията, като същевременно предоставя стойност на клиентите и улавя стойност чрез стратегии за приходи. Бизнес моделът е холистична рамка за разбиране на дизайна и тестване на вашите бизнес предположения на пазара.

Анализ на конкуренцията

Вашата целева аудитория и вашите конкурентиКликнете, за да прочетете  

Преди да създадете бизнес марка, трябва да разберете текущия пазар, т.е. кои са вашите потенциални клиенти и настоящи конкуренти.

Има няколко начина да направите тази стъпка:

 • Проверете в ГУГЪЛ вашата продуктова категория и анализирайте преките и непреките конкуренти, които се появяват;
 • Проверете кои са свързани с вашите клиенти и проучете техните разговори и препоръки за продукти;
 • Говорете с хора, които са част от вашия целеви пазар, и ги попитайте кои марки купуват най-често;
 • Вижте съответните акаунти или страници в социалните медии, които вашата целева аудитория следва и към които е възприемчива.

Докато правите вашето проучването отбележете:

 • Кои са вашите клиенти, на които най-лесно бихте могли да продадете;
 • Кои са вашите водещи конкуренти – марките, които са утвърдени и познати на пазара;
 • Как и за какво говорят вашите клиенти – интересите, които имат;
 • Теоретична основа на анализа на конкуренцията – ресурси от натрупани данни;
 • Определяне на пряка конкуренция, както и конкуренция между доставчици.

 

 

 

Създаване на лого

Изберете своя фокус Кликнете, за да прочетете  

Трябва да знаете:

 

Какво е вашето изявление за позициониране? Едно или две изречения, които описват вашият продукт. Това не е нещо, което поставяте на вашия уебсайт или визитна картичка, а само обща информация, която може да ви помогне да създадете слоган на вашата марка. Вашето изявление трябва да е нещо като...

Ние предлагаме [Вашия продукт или услуга] за [Целевата ви група] на [Каква цена]. За разлика от [Вашите конкуренти], ние [С какво се различавате].

Какви думи бихте свързали с вашата марка? представете си марката си като човек. Какъв би бил той или тя? Например как да създадете нова марка е да поставите три до пет прилагателни, които описват типа марка, която може да резонира с вашата аудитория.

Какви метафори описват вашата марка? Какви метафори или концепции описват вашата марка? Това може да бъде превозно средство, животно, знаменитост, спортен отбор, каквото и да е – стига да има известна репутация в съзнанието ви, която предизвиква атмосферата, която искате да излъчва вашата марка.

 

 

 

Изберете име на бизнеса си Кликнете, за да прочетете  

“Роза с друго име щеше да ухае все така приятно, но Nike с друго име щеше да се носи от по-малко хора.” Шекспир (нещо подобно)

 

Личността, действията и репутацията на вашата марка наистина имат значение на пазара. Така че, името на вашата компания вероятно е една от първите големи задачи, които трябва да изпълните. В идеалния случай искате име, което е трудно да се имитира и още по-трудно да се обърка със съществуващите играчи на пазара.

Напишете своя слоган – колкото по закачлив, толкова по-добре – нещо кратко и описателно.

Имайте предвид, че винаги можете да промените слогана си. Pepsi премина през над 30 лозунга през последните няколко десетилетия. Добрият слоган е кратък и  закачлив. Примери са Red Bull, Cards against Humanity, Death Wish Coffee.

 

Измислете си дума, като Pepsi.

Преформулирайте несвързана дума, като Apple за компютри.

Използвайте внушаваща дума или метафора, като Buffer.

Опишете го буквално (внимание: лесно се имитира), като The Shoe Company.

Променете дума, като премахнете букви, добавите букви или използвате окончания на латински, като Tumblr (Tumbler) or Activiа.

Създайте акроним от по-дълго име, като HBO (Home Box Office).

Комбинирайте две думи: Pinterest (pin + interest) или Snapple (snappy + apple)

 

Напишете своя слоганКликнете, за да прочетете  

Закачливият слоган е приятен за ползване – нещо кратко и описателно, което можете да използвате като лозунг в биографията си в социалните медии, заглавието на уебсайта, персонализираните визитни картички и навсякъде другаде, където имате много малко думи, за да направите голямо въздействие.

Добрият слоган е кратък, закачлив и прави силно впечатление за повишаване на информираността за марката. Ето няколко начина да подходите към писането на собствен слоган:

Заложете искането си. “Най-силното кафе на света”

Направете го метафора. Redbull: Редбул дава крила.” 

Приемете отношението на клиентите си. Nike: “Просто го направете.”

Използвайте етикети. 

Карти срещу човечеството: „Парти игра за ужасни хора.”

Опитайте се да римувате. 

Кафе Фолгерс: “Най-добрата част от събуждането е Folgers в чашата ви.”

Опишете го буквално. Ариция: „Бутик за дамска мода.“ 

Опитайте създателя на слогани, за да обмислите някои идеи, или изиграйте изявлението си за позициониране, за да генерирате потенциални едноредове, за да опишете вашия бизнес.

 

 

Изберете външния вид на вашата марка (цветове и шрифт) Кликнете, за да прочетете  

Изберете външния вид на вашата марка (цветове и шрифт) - След като имате име, ще трябва да помислите за дизайна на вашата марка – как ще го представите визуално а именно вашите цветове и типография. Това ще ви бъде полезно, когато започнете да създавате свой собствен уебсайт.

Изберете своите цветове
Ще искате да изберете цветове, които ви отличават от преките конкуренти, за да избегнете объркването на потребителите.
Създаване на идентичност

Клиентите трябва да разпознават марката сред конкуренцията.Кликнете, за да прочетете  

Идентичността на марката произтича от организация, т.е. организацията е отговорна за създаването на отличен продукт с уникални характеристики. Това е начинът, по който една организация се стреми да се идентифицира. Представлява как една организация иска да бъде възприемана на пазара. Една организация съобщава своята идентичност на потребителите, чрез своите брандинг и маркетингови стратегии. Една марка е уникална заради своята идентичност. Идентичността на марката включва следните елементи - визия на марката, култура на марката, позициониране, уникалност, взаимоотношения и презентации. Идентичността на марката е набор от мислени и функционални асоциации с марката.

Идентичността на марката е цялостното предложение/обещание, което една организация прави към потребителите. Марката може да се възприема като продукт, личност, набор от ценности и позиция, която заема в съзнанието на потребителите. Идентичността на марката е всичко, за което една организация иска да се разглежда марката. Това е функция, свързана с конкретна компания, продукт, услуга или физическо лице. Това е начин за външно изразяване на марката пред света.

Идентичността на марката е съвкупността от всичко, което правите (т.е. една организация). Това е мисия на организацията, личност, обещание към потребителите и конкурентни предимства. Включва мисленето, чувствата и очакванията на целевия пазар/потребителите. Това е средство за идентифициране и разграничаване на една организация от друга. Организация с уникална идентичност на марката има подобрена осведоменост за марката, мотивиран екип от служители, които се чувстват горди да работят в добре брандирана организация, активни купувачи и корпоративен стил. Идентичността на марката води до лоялност към марката, предпочитания към нея, висока достоверност, добри цени и добра финансова възвръщаемост. Това помага на организацията да изрази пред клиентите и целевия пазар какъв вид организация е. Това отново уверява клиентите, че сте това, за което се представяте. Установява се непосредствена връзка между организацията и потребителите. Идентичността на марката трябва да бъде устойчива. От решаващо значение е потребителите незабавно да се свържат с вашия продукт/услуга.

Идентичността на марката трябва да бъде футуристична, т.е. да разкрива асоциациите, към които се стреми марката. Тя трябва да отразява трайните качества на марката. Идентичността на марката е основно средство за потребителско разпознаване и представлява разграничението на марката от нейните конкуренти.

Презентация

ПрезентацияКликнете, за да прочетете  

1. Започнете с логото:

Истинската тайна за това как да представите лого започва при първоначалните ви срещи с клиенти, когато се съгласите за творческа среща. След това представянето на лого на клиент означава да му покажете как вашият дизайн отговаря на изискванията, за които и двамата сте се договорили по-рано в процеса.

2. Направете презентация на логото лично или чрез видео: Не по мейл.

Част от това как да представите лого е да можете да прецените реакциите на клиентите в движение и да се адаптирате към голямо разнообразие от отговори. Това може да се окаже невъзможно, когато представите лого по е-мейл.

Отделянето на време за подготовка на презентация на лого, която правите „лично и на място“, също показва, че ви е грижа за това как представяте логото и че вярвате в окончателния си дизайн.

3. Разкажете завладяваща история за логото

Вашата история трябва да представи проблема, с който компанията или нейните клиенти са се сблъскали и как новото лого решава много предишни проблеми.

4. Осигурете контекст

В допълнение към разказването на история и показването как вашето лого решава текущия проблем на клиента, е добре да научите как да представяте лого в контекст, като предоставяте сценарии от реалния живот. Чрез представяне на логото на клиента в реални условия, вашият клиент ще е по-вероятно да си представи силата на новото лого.

5. Фокусирайте се върху публиката

Аудиторията често не е клиентът, на когото представяте логото, а техните потребители. Може би един от най-важните съвети е даден от дизайнера на лого Бен Мотърсхед от Ben Designs „Винаги показвайте логото така, както би се виждало от потребителите“. Уверете се, че новото лого ,,говори‘‘ на най-важната аудитория: потребителите на вашия клиент.

 

Приключване

ПриключванеКликнете, за да прочетете  

Логото е първото нещо, което хората ще видят като символ на вашата марка. То ще и предаде основната мисъл. Хората правят всякакви креативни неща, за да направят логото на марката си по-добро, но някои усилия се провалят, защото някои неща не се вземат предвид. Има определени правила, които марките трябва да спазват. Изготвихме списък, в който изброихме 6 неща, които трябва да разгледате, преди да финализирате логото на вашата марка.

Вашата публика разбира ли добре логото ви? Може да сте проектирали красиво лого с всякакви цветове, но няма да има никакъв смисъл, ако аудиторията ви не го разбира или го разбира погрешно. Логото трябва да предава истинската същност на вашата марка и трябва да бъде правилно възприето от клиентите и.

Направете го просто, но красиво. Добавянето на твърде много форми и контрастни цветове ще направи логото претрупано. Потребителите може да не харесат лого със сложен дизайн. Опростете го с по-малко цветове, което също така ще накара аудиторията ви да го разпознае лесно, когато види логото отново. Например логото на Apple е просто и предава идеята им да поддържат нещата прости и красиви.

Не използвайте твърде много ефекти, Ефекти като сенки, откоси, шарки може да изглеждат много привлекателни, но може да са проблем, когато се гледат на различни устройства и формати. Логото може да изглежда много различно, ако го разглеждате на компютъра или отпечатано на брошура, ако използвате ефекти.

Използвайте правилните цветови комбинации. Някои цветови комбинации означават спокойствие, а други - енергия. Тази теория може дори да се приложи към форми, където кръг означава безкрайност, а искрата - енергия.

Логото трябва да има привлекателност, независимо в какъв формат е.

Винаги помнете, че логото е не само символ на вашата марка, но е и символ за вас. Това е един от малкото видими елементи от вашия бизнес и затова трябва да бъде премислен добре.Библиография

https://www.levosphere.sk/faq/co-je-branding/

https://www.lcca.org.uk/blog/education/history-of-branding/

https://www.dropbox.com/sh/a4l9k9mlzbr3pnd/AADozsSvc8cQ5xfpCnDbgTz1a?dl=0
Допълнителен материал за четенеРечник

 • Стратегия за брандиране и брифинг:
  това е идентификация на вашата марка
 • Анализ на конкуренцията:
  трябва да проучим целевата аудитория и текущия пазар и как да създадем предимство пред конкурентите ни;
 • Лого:
  индивидуалност на марката;
 • Идентичност :
  забележим елемент на марката, чрез който аудиторията може да я разграничи от конкуренцията
 • Презентация :
  трябва да бъде фокусирана върху определена аудитория, в повечето случаи клиентите на марката.
 • Вижте всички условия


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img