EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

Асоциирани партньори

Платформата на Endurance е предназначена да служи като виртуална общност, посветена на поддържането на работоспособността.br>
Участието на асоциираните партньори е от съществено значение за увеличаване на въздействието и стойността на проект Endurance. На асоциираните партньори ще бъдат предложени като награда за техния ангажимент и принос, видимост чрез всички дейности по проекта (по-специално при разпространението), ранен достъп до резултатите от проекта и ще бъдат споменати в платформата OER.
ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img