Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

Partner

Асоциация за Развитие на Българския Спорт

Асоциация за Развитие на Българския Спорт

Асоциация за Развитие на Българския Спорт е създадена през 2010 и е неправителствена организация, отдадена на развитието на спорта и подобряването на спортната култура.

Основни приоритети на АРБС:
* Съживяване на спортната култура;
* Обучение чрез и в спорта;
* Интеграция чрез спорт;
* Доброволчество в спорта;
* Добро управление в спорта;
* Умения на бъдещето и предприемачеството.

Спортът е амбиция, емоция и вдъхновение, иницииран от хората за хората. Спортът трябва да се основава на личните убеждения на вземащите решения за интегритет, отдаденост и справедливост, както и на принципите на „честна игра“, работа в екип, дисциплина, равен старт и недискриминация. Спортът е отличен начин да се предотвратят много от проблемите в нашето общество като социалното изключване, насилието, престъпността и зависимостите.

Екипът на АРБС е креативен и изпълнен с новаторски дух и работи целенасочено за развитието на спорта и спортната култура в България и Европа. Членството в АРБС е доброволно и асоциацията включва както физически, така и юридически лица, които са готови да помогнат за развитието на спорта с време, идеи, усилия или финансова подкрепа. Асоциацията организира и различни събития в областите: предприемачество, гражданство и активно общество. Екипът на организацията се състои от професионалисти от различни области като: спортни експерти, медийни специалисти, туризъм и хотелиерство, образование, маркетинг и др.

АРБС е пълноправен член на ISCA – International sport and culture association, Световната Тихоокеанска Спортна Федерация и на Конфедерация „Защита на здравето” – България. Представена е и в следните структури:

• Представена в Народно Събрание на Република България – Комисия за взаимодействие с НПО и жалби на гражданите (Април 2015 – в момента) –координатор на сектор „Физическо възпитание и спорт" към Обществен съвет.
• Основател на представителния орган Форум на неправителствените организации за подкрепа на Българското председателство 2018 г. (март 2017 г. – до момента);
• АРБС е между първите 32 организации в Европа, които подписаха обета на комисар Тибор Наврачич за добро управление в спорта по време на Спортния Форум през 2017 в Малта. (Март 2017 г.);
• Част от Обществения Съвет по въпросите на младежта към министъра на младежта и спорта в България (декември 2017 – до момента).

Признания и награди:

• Проект „Спорт в Европа всеки ден” беше обявен за Успешна история и Добра практика от Главна дирекция „Образование, Младеж, Спорт и Култура“ на Европейската Комисия през юли 2018;
• Проект „Vitamin S(port)” беше награден със „Знак за качество” от Националната агенция Еразъм+ на България през декември 2018;
• Асоциация за развитие на българския спорт получи награда от фондация „ПроСпорт“ за цялостен принос за разширяването на достъпа до спорт в България в категорията „Гражданска организация“ – декември 2018.

Website: https://www.bulsport.bg/projects_all.html


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img