Финанси и икономика
Какво означават фиксираните разходи?

Какво е финансов план?

Какви са компонентите на финансовия план?

Какво са „ангелските“ инвеститори?

Когато създавате презентация на представянето на вашата идея пред инвеститори, трябва да си зададете следния въпрос: